Terug

De (bouw)organisatievorm

Een van de belangrijkste afwegingen bij de voorbereiding van een ontwerp- en/of bouwproject is het vaststellen van de keus van de geschikte bouworganisatievorm die past bij uw wensen. De bouworganisatievorm betreft de wijze waarop de taken van het bouwproces op hoofdlijnen over verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld: ontwikkeling, projectfinanciering, ontwerp en engineering, uitvoering en onderhoud, beheer en exploitatie.

De verschillende bouworganisatievormen worden bepaald door de wijze waarop deze hoofdtaken over één of meer (markt)partijen worden verdeeld. De bouworganisatievorm beïnvloedt onder meer de manier van contracteren in het ontwerp- en bouwproces, en dus ook de samenwerking en de sturing op het resultaat. Een verkeerde keuze voor een bouworganisatievorm kan leiden tot frustraties en uiteindelijk tot een suboptimaal eindresultaat. Het is daarom belangrijk om een afgewogen keuze te maken. Factoren die daarbij meewegen zijn onder meer de invloed die de opdrachtgever zelf wil hebben op het eindresultaat, de gewenste risicoverdeling en de beschikbare voorbereidingstijd. Deze handleiding helpt u om de juiste bouworganisatievorm te kiezen.