Terug

De samenhang tussen bouworganisatievorm, aanbestedingsprocedure, Algemene Voorwaarden en contracten.

De aanbestedingsleidraad geeft vorm aan de wijze waarop men binnen randvoorwaarden vanuit het contractenrecht en het aanbestedingsrecht als – publieke – opdrachtgever de markt benadert voor de keuze van en gunning aan gegadigden. De aanbestedingsleidraad bepaalt daarmee de zogenaamde aanbestedingsprocedure (Nationaal, Europees, Openbaar, Niet-openbaar, wijze van selectie en gunning, of er al dan niet kan worden onderhandeld etc.).

Nadat binnen de aanbestedingsprocedure de gunning heeft plaatsgevonden, wordt deze procedure, na wederzijdse overeenstemming, afgesloten. Op basis van de gunning wordt een contract tussen opdrachtgever en de geselecteerde/gekozen-gegadigde gesloten. De keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm en daarbij passende Algemene Voorwaarden (en daarbinnen de verbijzondering in – contract – varianten) is naast de aanbestedingsleidraad bepalend voor de inhoud van dit contract. Omgekeerd heeft het gewenste contract gevolgen voor de keuzes die moeten worden gemaakt bij het opstellen van de aanbestedingsleidraad.

Als opdrachtgever moet u vooruit denken over de organisatie en contractering van uw project, dus vóórdat u de markt benadert met een aanbestedingsleidraad. Immers, hoe u uw aanbestedingsprocedure afsluit met een contract is, naast het juridisch kader, mede bepalend voor de keuzes die u hiervoor maakt in uw aanbestedingsleidraad. De vorm en inhoud van het contract worden daarbij deels ook begrensd en gestuurd door de aanbestedingsleidraad. Het begin van uw aanbestedingsprocedure, de aanbestedingsleidraad en het slot van deze procedure, de gunning, zijn van elkaar afhankelijk. De KOMPASwijzer helpt u om uw weg te vinden in deze kip-en-ei situatie.

Gebruik(saanwijzing)

Het kiezen van een geschikte organisatievorm is geen rechtlijnig proces met een vooraf vaststaande duidelijke uitkomst. De KOMPASwijze is daarom vooral bedoeld om orde te scheppen in de verschillende mogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen en mogelijke afwegingen in het keuzeproces.

Hiertoe bestaat de KOMPASwijzer uit een vragenlijst met links naar relevante achtergrondinformatie. Zo wordt u stapsgewijs geholpen bij het maken van uw keuzes op grond van het type opgave dat u heeft, en uw wensen over hoe u de markt wilt benaderen. Als uw antwoord eenduidig leidt tot een bepaalde keuze, dan wordt dat vermeld. In alle andere gevallen krijgt u een overzicht aan mogelijke keuzes die u helpen om een eigen afweging te maken. Op basis van dit overzicht kunt u eventueel opnieuw de vragenlijst doorlopen.

Heeft u problemen met het maken van een keuze of de vervolgstappen hoe uw project in de markt te zetten? Neem dan contact op met het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal of met een gespecialiseerd bouwproces adviseur.