Terug

KOMPAS light

Als u weet met welke organisatievorm en bijbehorende Algemene Voorwaarden u het project in wilt richten, is de volgende stap het vinden van geschikte marktpartijen. Architectuur Lokaal ontwikkelde handleidingen onder de noemer KOMPAS light om u te helpen bij het opstellen van aanbestedingsleidraden voor het ontwerp- en bouwgerelateerd inkopen. Met uw aanbestedingsleidraad bepaalt u de vorm en inhoud van de aanbestedingsprocedure. Architectuur Lokaal heeft drie verschillende kompassen ontwikkeld: KOMPAS Light (2.0) Architectendiensten, KOMPAS Light Prijsvragen en KOMPAS Light Ontwikkelcompetities. Voor Design Build procedures zijn aanbevelingen in ontwikkeling.

Deze handleiding verwijst u naar de geschikte Kompas Light voor hulp bij het vervaardigen van een aanbestedingsleidraad die u in de praktijk kunt gebruiken. Met de uitgewerkte aanbestedingsleidraad benadert u de markt voor het selecteren van partijen.