Terug

Wat zoekt u?

U kunt hieronder kiezen voor de situatie die op u van toepassing is. Na uw keuze krijgt u meer informatie over de eventueel voor u geschikte handleiding, bouworganisatievorm, informatie over algemene voorwaarden en de voor- en nadelen van het toepasselijke bouworganisatiemodel.

U heeft een ruimtelijke of huisvestingsopgave waarvoor u op zoek bent naar de beste architect om uw plan te ontwerpen. U bent er zeker van dat u de overige bouwprocestaken inclusief de uitvoering niet in combinatie wilt aanbesteden.

U heeft een ruimtelijke of huisvestingsopgave waarvoor u op zoek bent naar mogelijkheden, ontwerpideeën en visies.

U heeft een ruimtelijke of huisvestingsopgave waarvoor u niet alleen op zoek bent naar een ontwerp. U wilt ook direct de uitvoering en eventuele andere taken (zoals het onderhoud, beheer en exploitatie) in het bouwproces in de markt zetten.

U heeft een grondpositie, opstal of ander onroerend goed dat u onder randvoorwaarden wil verkopen. U wenst verder geen betrokkenheid bij de bouwprocestaken.

U heeft een ruimtelijke of huisvestingsopgave waarvan de risico’s bij de ontwikkeling, het onderhoud en/of de exploitatie complex zijn. Het is niet redelijk en niet wenselijk om deze volledig over te dragen aan marktpartijen in een aanbesteding. Daarom wilt u als opdrachtgever, ook risicodragend, bij een of meer van de bouwprocestaken betrokken zijn.