Terug

Een architect voor uw ontwerp

U heeft een opgave waarvoor u op zoek bent naar de meest geschikte architect om uw plan te ontwerpen. U bent er zeker van dat u de overige bouwprocestaken inclusief de uitvoering niet in combinatie wilt aanbesteden.

1. Geschikt KOMPAS light:
Een aanbestedingsleidraad voor het vinden van de voor u meest geschikte architect kunt u maken met behulp van de handleiding KOMPAS Light Architectendiensten 2.0. Dit KOMPAS is uitsluitend geschikt voor Europese of nationale niet-openbare aanbestedingen. Meer informatie over de verschillende manieren waarop u de aanbestedingsprocedure kunt inrichten vindt u in dit KOMPAS.

2. Organisatievorm
U komt voor de organisatie van uw project uit op een traditionele organisatievorm.

Bij het traditionele organisatiemodel worden alle taken aan aparte partijen uitbesteed, meestal chronologisch per hoofdtaak. In de praktijk worden veel projecten op deze wijze uitgevoerd. Het kan zo zijn dat de opdrachtgever/aanbesteder over een eigen ontwerp en onderhoudsafdeling beschikt en derhalve alleen de uitvoering uitbesteed. Het komt ook veel voor dat de aanbesteder ontwerp, uitvoering en onderhoud achtereenvolgens, gescheiden uitbesteedt aan verschillende marktpartijen. De opdrachtgever/aanbesteder kan er voor kiezen om zelf de directie over de uitvoering te voeren of deze uit te besteden aan een architect of een bouwprojectmanager.
Ook het bouwteam, waarbij een uitvoerende partij in het ontwerpproces als adviseur betrokken is, maar met wie nog geen definitieve afspraken over de uitvoering zijn gemaakt, kan worden opgevat als een traditioneel model.

Deze organisatievorm kan geschikt zijn als:

3. Algemene Voorwaarden / contract
Als Algemene Voorwaarden bij de traditionele organisatievorm worden de DNR 2011 en de UAV 2012 in de markt het meest gebruikt.

In De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) zijn de gestandaardiseerde algemene voorwaarden voor de relatie opdrachtgever-adviseur tijdens de ontwerpfase vastgelegd. De gehele rechtsverhouding opdrachtgever-adviseur wordt bij toepassing van DNR 2011 bepaald door:

Tijdens de uitvoering (bouw) van het project zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) van kracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De inhoud van de overeenkomst wordt niet alleen bepaald door de inhoud van de UAV 2012 maar ook door een aantal andere contractstukken. Naast de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarvan de UAV 2012 de algemene voorwaarden vormen, is er een bestek dat ook weer uit verschillende documenten bestaat.

Een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van het traditionele bouworganisatiemodel kunt u hier vinden.

4. Voor- en nadelen op een rij
Bij twijfel over het te kiezen organisatiemodel kunt u zich oriƫnteren op de voor- en nadelen.