Terug

Een koper voor bijvoorbeeld uw grond of onroerend goed voor de (her)ontwikkeling van uw opgave

U heeft een kavel, een gebied, een opstal of een gebouw dat u wilt verkopen voor de (her)ontwikkeling van een project, de nadere –cultuurhistorische- instandhouding of de herontwikkeling of herbestemming. U wilt niet betrokken zijn en geen risico’s aangaan betreffende de planvorming, financiering, onderhoud en exploitatie. Het onderhavig bezit wilt u in principe verkopen onder randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden betreffen bijvoorbeeld het publiek belang en de maatschappelijke of en ideële meerwaarde. Uw doel is het vinden van een gegadigde die binnen de financiële en overige door u te stellen randvoorwaarden voor eigen rekening en risico het project ontwikkelt.

1. Geschikt KOMPAS light
Voor het maken van een aanbestedingsleidraad voor het vinden van een geschikte koper kunt u gebruik maken van KOMPAS light Ontwikkelcompetities. U heeft binnen het KOMPAS Light Ontwikkelcompetities onder meer de mogelijkheid voor een biedingsprocedure of een projectprijsvraag. De projectprijsvraag wordt door Architectuur Lokaal beperkt ondersteund binnen dit KOMPAS.

Voor complexere opgaven (denk aan gebiedsontwikkeling) kunt u zich nader oriënteren met behulp van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling.

2. Organisatievorm
Als organisatievorm lijkt de ontwikkelcompetitie op Projectontwikkeling en koop. Binnen deze organisatievorm zijn er verschillende varianten denkbaar zoals Turnkey, BOT, en Brochureplan. Deze varianten worden niet door de Kompassen van Architectuur Lokaal ondersteund.
De ontwikkelcompetitie is een bijzondere procedure onder het aanbestedingsrecht. Bij een overheidsopdracht is de ontwikkelcompetitie daarbij aanbestedingsplichtig. Feitelijk is de ontwikkelcompetitie daarbij dus geen organisatievorm als bedoeld in dit KOMPAS.
Grondtransacties en vervreemding van vastgoed zijn in principe overigens meestal niet aanbestedingsplichtig.

3. Algemene Voorwaarden / contract
VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden.

4. Voor- en nadelen op een rij
Bij twijfel over het te kiezen organisatiemodel kunt u zich oriënteren op de voor- en nadelen.