Terug

Een partner of consortium voor ontwerp, uitwerking en uitvoering van uw project, eventueel aangevuld met onderhoud, beheer en/of exploitatie

U heeft een opgave waarvoor u op zoek bent naar een partij of consortium om een aantal bouwprocestaken in combinatie ineens aan te besteden, daaronder begrepen ten minste een deel van het ontwerp en/of de engineering daarvan in combinatie met de uitvoering. Mogelijk overweegt u ook andere bouwprocestaken zoals onderhoud, energiebeheer, exploitatie of/en financiering, in combinatie met het ontwerp en de uitvoering, ineens aan te besteden.

1. Geschikt KOMPAS light
Voor hulp bij het maken van een aanbestedingsleidraad voor het vinden van de voor uw project meest geschikte partij / consortium voor het aanbesteden van een Design & Build project, werkt Architectuur Lokaal aan aanbevelingen. Verwacht wordt dat deze in 2016 worden gepubliceerd.

2. Organisatievorm
U heeft gekozen voor een geïntegreerde bouworganisatievorm. Binnen de geïntegreerde bouworganisatievorm kunt u kiezen uit een breed scala aan varianten. Een uitgebreidere beschrijving van dit bouworganisatiemodel kunt u vinden door hier te klikken.

Deze bouworganisatievorm kan geschikt zijn als u:

3. Algemene Voorwaarden / contract
Als algemene voorwaarden zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) van toepassing. Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt. Hiervoor is wel de Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O) Huisvesting (2014, bijgewerkt 2016) beschikbaar.

UAV-GC staat voor de systematiek van geïntegreerd contracteren. De UAV-GC 2005 is het algemene en administratieve kader dat wordt gebruikt bij het geïntegreerde samenwerkingsconcept. Hierbij is, vergeleken met de traditionele voorwaarden als UAV 1989 en UAV 2012, sprake van een verschuiving van ontwerpverantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer.

De UAV-GC overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen:

Een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen van dit bouworganisatiemodel kunt u vinden door hier te klikken.

4. Voor- en nadelen op een rij
Bij twijfel over het te kiezen organisatiemodel kunt u zich oriënteren op de voor- en nadelen.