Terug

Inspiratie en ideeën voor een ontwerpopgave

U bent vooral geïnteresseerd in de –mogelijk vernieuwende- ideeën die er in de markt zijn om antwoord te geven op uw ontwerpopgave. U wilt de markt daarvoor breed benaderen en bijvoorbeeld ook jong talent een kans geven. Het kan zijn dat u zich vrijblijvend wilt oriënteren op de mogelijkheden, maar het kan ook zijn dat u via deze weg uw project uiteindelijk meer concreet in de markt wilt zetten.

1. Geschikt KOMPAS light
Een aanbestedingsleidraad voor een ontwerpprijsvraag kunt u maken met behulp van KOMPAS light Prijsvragen.
De prijsvraag is een bijzondere procedure onder het aanbestedingsrecht. In de regel wordt aan geselecteerden prijzengeld gegeven of een ontwerpvergoeding (ideeënprijsvraag). Ook is het mogelijk om op basis van een prijsvraag een vervolgopdracht te verstrekken (projectprijsvraag). Meer informatie over het inrichten van de prijsvraagprocedure vindt u in KOMPAS light Prijsvragen.

2. Organisatievorm
U heeft gekozen voor de prijsvraag. De keuze voor een definitieve organisatievorm staat hier in eerste instantie los van. In het geval van een ideeënprijsvraag kunt u na afronding van de prijsvraagprocedure beslissen welke organisatievorm u wilt gebruiken om uw project desgewenst nader uit te werken. In het geval van een projectprijsvraag ligt het voor de hand om al voor de aanvang van de prijsvraagprocedure de organisatievorm vast te stellen. De mate van integratie (zie overzicht organisatievormen)bepaalt immers mede de aard van de opdracht waarvoor u ideeën wilt genereren. Ook de omvang van de opdracht die u via een prijsvraagprocedure wilt aanbesteden is mede afhankelijk van de keuze voor een organisatievorm.

3. Algemene Voorwaarden
Indien u het project tot uitvoering wil brengen kunt u kiezen voor een vervolgopdracht. Doorloop daarvoor ter zijner tijd KOMPASwijzer opnieuw. Bij de dan te maken keuzes ligt het in de rede de prijswinnaar te betrekken bij de nadere uitwerking van uw opgave middels een vervolgopdracht. Meer informatie hierover vindt u binnen het KOMPAS light Prijsvragen. Bij uw vervolgopdracht kunt u er voor kiezen het winnend prijsvraagontwerp te gebruiken als start voor een procedure waarbij u gebruikt maakt van de traditionele of de geïntegreerde bouworganisatievorm. Deze keuze is dan vervolgens weer bepalend voor de Algemene Voorwaarden die u kunt gebruiken.

4. Voor- en nadelen op een rij
Bij twijfel over het te kiezen organisatiemodel kunt u zich oriënteren op de voor- en nadelen.