KOMPASwijzer is een hulpmiddel voor opdrachtgevers bij het kiezen van een geschikte (bouw)organisatievorm en de gerelateerde Algemene Voorwaarden.

Wanneer u in KOMPASwijzer heeft gekozen voor de situatie die op u van toepassing is, krijgt u meer informatie over de eventueel voor u geschikte handleiding, bouworganisatievorm, algemene voorwaarden en de voor- en nadelen van het toepasselijke bouworganisatiemodel.

Vervolgens wordt u verwezen naar een voor u bruikbaar KOMPAS, een digitaal instrument waarmee u een aanbestedingsleidraad of prijsvraagreglement kunt opstellen om uw aanbestedingsprocedure of prijsvraag vorm te geven en de markt kunt benaderen.

Meer informatie over de samenhang tussen (bouw)organisatievormen, aanbestedingsprocedure en contractvormen vindt u hier.